Elementenbegroting

Elementenbegroting c.q. elementenraming

Een begroting kan op verschillende manieren opgesteld worden. Het meest gebruikt is de methode waar op regelniveau materialen en de verwerking daarvan zijn gespecificeerd. Calculeren op deze manier is het meest nauwkeurig en wordt dan ook veelal gebruikt voor het maken van inschrijfbegrotingen. Zie ook…

Met name architecten en adviseurs hebben behoefte aan een snellere calculatie-methode. Ten tijde van ontwerp en materiaalkeuze is het belangrijk om te weten of de bouwkosten binnen het budget van de opdrachtgever blijven. Exacte getallen zijn dan minder belangrijk. Om dit te kunnen realiseren wordt dan vaak gebruik gemaakt van een zgn elementenbegroting.

Een elementenbegroting kan op verschillende manieren worden samengesteld nl.:

 1. vrij grof op basis van kengetallen. (kengetallen zijn bijv. bedragen per m2 of per m3 bekend van vorig werk.)
 2. op basis van gespecificeerde elementen.
 3. met een combinatie van kengetallen en gespecificeerde elementen.

De 1e methode wordt veel gebruikt voor zgn budget-begrotingen ten tijde van het schetsontwerp.

De elementenbegroting wordt gecompleteerd met een staartblad met waarin o.a. verwerkt kunnen zijn:

 • bouwplaatskosten
 • algemene kosten
 • winst en risico
 • verzekeringen etc
 • post onvoorzien

Bij het opstellen van een elementenbegroting speelt ervaring een grote rol. Belangrijk is vooral dat er geen zaken tussen wal en schip raken. Een goed inzicht in de onderbouwing van elementen en kengetallen is dan ook een bittere noodzaak.

elementenbegroting

Voorbeeld elementenbegroting

In het calculatieprogramma voor de bouw van wpNext kunnen bovenstaande zaken eenvoudig worden gerealiseerd.
De hoofdstuk-indeling kan worden gebruikt voor de diverse gebouwdelen. En de paragraaf-indeling kan worden gebruikt voor de bouwdelen c.q. elementen.
Voor de maximale flexibiliteit kunnen in een hoofdstuk naar wens gespecificeerde regels en elementen door elkaar worden toegepast.

Elementonderbouwing

Een element is opgebouwd uit één of meer gespecificeerde begrotingsregels. Naarmate een onderbouwing fijnmaziger is samengesteld zullen de kosten des te nauwkeuriger kunnen worden berekend. Zie onderstaande afbeelding.

elementenbegroting

Voorbeeld element met onderbouwing

Via het wijzigen van het aantal van het element worden de aantallen van de onderbouwingsregels automatisch doorgerekend.
Met name deze feature zorgt voor de grote snelheid van calculeren.

Ervaar de mogelijkheden van wpNext in onze 30-daagse proefversie.
Meld je aan voor de test.
Probeer gratis!


 
 • Project software


  Bundelt in 1 programma alle benodigde functionaliteit voor het beheren en werken met projecten.

  lees meer...
 • Documentbeheer


  Door het werken met wpNext worden alle documenten logisch ingedeeld en beheerd.

  lees meer...
 • Calculatieprogramma


  Calculeert makkelijker, flexibeler en beter dan menig ander specialistische calculatiesoftware.

  lees meer...
 • Urenregistratie


  Registreer uren in een handomdraai per persoon en per project. Ook voor extern personeel is een oplossing ingebouwd.
  lees meer...

"Everything should be as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein